Poleć ofertę – skorzystaj z Promocji #PolećNas!

Szefa, brata, sąsiada czy znajomego… Zaproś, kogo tylko chcesz! Niech dołączą do grona Klientów Job HR.
Co zrobić, aby otrzymać nagrodę za polecenie?
*Zaloguj się na www.jobhr24.com/#PolećNas. Możesz także skorzystać z pomocy specjalisty.
*Zyskaj nawet 700zł

Jeśli zaproszona przez Ciebie osoba zostanie Klientem Job HR, spełni wszystkie warunki określone poniżej, w szczególności jeden z przedstawionych:

·        Skorzysta z oferty leasingu pracownika min 3 osób
albo
·        Skorzysta z ofert wykupu pracownika min 3 osób
albo
·        Skorzysta z usług kadrowych na min 10 osób

Warunki konkursu:

*Promocja „#PolećNas!” skierowana jest do osób pełnoletnich i obowiązuje w dniach 01.05-31.12.2019 r. 

*Łączna wartość nagród dla jednego uczestnika (polecającego) jest ograniczona do kwoty 700 zł w okresie trwania promocji w danym roku kalendarzowym.

*Za polecenie jednej osoby osoba polecająca może otrzymać tylko jedną nagrodę (100 zł),
niezależnie od ilości zawartych przez poleconego umów o świadczenia usług z klientem.